Reolkontroll

Også innovative lagerløsninger krever reolkontroll. I følge den europeiske Standard DS/EN 15635, er brukeren forpliktet til å få lagerinventaret regelmessing kontrollert for skader og sikre seg at den overholder gjeldende sikkerhetskrav. Din plikt - vår oppgave!


Fordelen ved at vi utfører reolkontroll:

  • Ingen bruk av egne ressurser

  • Færre reperasjonskostnader

  • Lengre levetid

  • Vi sørger for at reolkontrollen blir utført til riktig tid

  • Sikkert lager

 

I henhold til arbeidsmiljøloven er det brukerens plikt å sørge for et sikkert lager. Vi anbefaler at reolkontroll utføres minimum hver 12. mnd av en faglig utdannet person

 

 

Du mottar:


Kvalifisert inspeksjon
Dokumentasjon med rapport og bilder
Offisiell Godkjenningsmerke

Behov for inspeksjon eller materiell: Kontakt oss på telefon +47 70 15 00 15 eller e-mail: mail@reolteknikk.no

BITO PRO Pallreol har kvalitetsmerket

"RAL-RG 614/2 Pallereoler"

Garanterer en kvalitet over gjennomsnittet med hensyn til:

 

  • Stabilitet, bæreevne og tilsrekklig stivhet i lengde og dybde.

  • Utelukkende fremstilt av kvalitetsstål.

  • Kvallifisert personale under produksjon, fremstilling og montasje.

  • Dokumentert ensarted produktkvalitet, takket være egne og offesielle kontroller

Om Reolteknikk Nord Vest AS

 

Reolteknikk  AS Avd. Nordvest holder til på Emblem i Ålesund, hvor vi har vært siden 2012. Vi er totalleverandør av innredning til lager, verksted og garderobe.

 

Ut i fra vår kjennskap til markedet og produkter, har vi opparbeidet oss en solid portefølje av kvalitetsleverandører.

 

Vi fører produktkategorier som arkivinnredning, resepsjonsdisker, garderobeskap, grenreoler, lagerreoler, pallereoler, plastkasser, trelastreoler, butikkinnredning og verkstedinnredning, samt montasje og HMS sikkerhetskontroll av lager

Kontaktinformasjon

 

Besøksadresse

Reolteknikk Nord Vest AS

6013, Emblem

Ålesund

 

Telefon: 70 15 00 15 

 

E-post: mail@reolteknikk.no

 

- Vi har alt av innredning til lager og verksted